Tel: (58)562-36-54

email: polmet@polmet.gda.pl

Blacha trapezowa

na pokrycia dachowe i podkładki do papy

Blacha Trapezowa

Blacha Trapezowa – wyrób hutniczy, którego grubość jest znacznie mniejsza od długości i szerokości. Grubości blach leżą w granicach od dziesiątych części milimetra do kilkudziesięciu milimetrów. Blachy mogą być gładkie lub posiadać fakturę powierzchniową. Blachy dostarczane są w postaci płaskich arkuszy lub taśm zwiniętych w kręgi. Grubość blach podwójnie walcowanych 0,1–0,17 mm; pojedynczo walcowanych 0,17–0,49 mm.

Stal to stop żelaza z węglem w stosunku od minimalnego procentu, w wielkościach niemal śladowych, do około 2%. Zawartość węgla ma istotny wpływ na cechy wyprodukowanego metalu.

Są dwie największe rodziny stali: stale stopowe i stale węglowe. Określenie stopowa odnosi się do pierwiastków, innych niż węgiel, sumowanych do Fe, zgodnie z minimalnym zmiennym rozcieńczeniem dla wszystkich. Na przykład: 0,50% silikonu, 0,08% Mo, 10,5% Cr. Skutkiem tego stop 17% chromu i 8% niklu stosowany jest do wytopu stali nierdzewnej. właśnie dla tego istnieje więcej niż jeden rodzaj stopów żelaza.

Top